Skulefotografering - info

Det vert fotografering av elevar og tilsette onsdag og torsdag i veke 35.

Skriv ut

Vedlagt finn de oversikt over når dei ulike klassene skal møte.
Vi bruker rom 107 til gruppefoto og rom 106 til portrett.

Skulen har eit samtykkeskjema for skulefotografering, som vi ønsker å informerer føresette og elevar om. Dette skjemaet vil kontaktlærarane informere elevane om og de finn dette som vedlegg lenger ned i artikkelen. Skjema skal brukast av dei som vil reservere seg på nokre av punkta, iht. samtykke.

Elevane som ønskjer å reservere seg, må levere skjema til kontaktlæraren sin seinast torsdag 1.september 2022.

Dokumenter

Kontakt